Přeskočit na obsah stránky

Bungee running

Bungee running je sportovní atrakce, která potrápí Vaše tělo. Soutěžící jsou na atrakci bungee running připnuti bungee lany a jejich úkolem je doběhnout v dráze bungee running dále, než jejich soupeř. Zdánlivě jednoduchý úkol komplikuje stále se napínající bungee lano, které stahuje soutěžící zpět. Atrakce bungee running je vhodná pro děti i dospělé.


Cena: 8 000 Kč + 21% DPH/4 hodiny provozu

Cena obsahuje: montáž, demontáž, obsluhu po celou dobu akce, pojištění ve výši 20 000 000 Kč proti případným úrazům a škodám

Technické podmínky:

plocha 10 x 3 m
přívod el. energie 220 V po celou dobu akce
nutnost ukotvení po čtyřech stranách atrakce